Obsługa reklam

G-Ad jest to system przeznaczony dla handlowców pracujących w rozgłośniach radiowych służący do planowania spotów emisyjnych w blokach reklamowych, zarządzania klientami oraz materiałami reklamowymi.

G-Ad został stworzony w technologii webowej. Dostęp do systemu jest realizowany przez przeglądarkę internetową, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach. Responsywna budowa pozwala na korzystanie z każdego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, czy to jest komputer, tablet czy telefon.

Dodatkowo G-Ad posiada własny serwer mediów dając pracę na rzeczywistych materiałach reklamowych. Pozwala to na operowanie realnymi czasami materiałów reklamowych, generowanie pliku odsłuchowego czy export dźwięków oraz wygenerowanych playlist do systemu emisyjnego.

Moduł klienta

• Tworzenie i edycja klienta,
• automatyczne uzupełnianie danych klienta za z bazy GUS,
• oznaczanie klienta jako nierzetelny czy archiwalny,
• przypisanie klienta do handlowca,
• podgląd listy kampanii przypisanej do wybranego klienta,
• lista materiałów reklamowych przypisanych do wybranego klienta

Moduł Zleceń

• Tworzenie i edycja zlecenia,
• przypisanie zleceń do nowych oraz istniejących kampanii,
• obsługa plików dźwiękowych,
• podgląd rozplanowanych spotów na grafiku

Moduł grafiku

• Operowanie spotami na podstawie realnych czasów dołączonych materiałów reklamowych,
• wyświetlanie kolizji klienta, branży oraz lektora,
• wyświetlanie spotów z wybranej branży, klienta oraz kampanii,
• wyświetlenie informacji na temat wybranego spotu oraz możliwość odsłuchania,
• zmiana miejsca spotu przez przesunięcie.