Newsroom

G-NEWS to system informatyczny przeznaczony dla dziennikarzy umożliwiający zarządzanie wiadomościami tekstowymi i multimediami oraz wspomagający pracę rozgłośni radiowej w zakresie zbierania, zarządzania, publikowania informacji oraz przygotowaniu, emisji audycji i dzienników informacyjnych.

G-NEWS działa w technologii webowej. Dostęp do aplikacji realizowany jest przy użyciu przeglądarki internetowej, nie wymaga więc instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach redakcyjnych. Zastosowanie powyższego rozwiązania sprawia, że dostęp do treści informacyjnych jest możliwy z każdego miejsca, pod warunkiem dostępu do Internetu, nie tylko w obrębie rozgłośni radiowej. Dodatkowo system został zoptymalizowany do pracy na urządzeniach mobilnych – smartfonach i tabletach.

G-NEWS obsługuje treści multimedialne a dzięki wbudowanemu edytorowi audio oraz szerokim możliwościom w zakresie importu i edycji treści z zewnętrznych źródeł staje się wygodnym i kompleksowym narzędziem w codziennej pracy każdego redaktora.

G-NEWS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom powstaje w ścisłej współpracy z dziennikarzami, uwzględniając ich potrzeby, przyzwyczajenia i wygodę co w sposób mierzalny przedkłada się na ich komfort i wydajność.

Moduł administracyjny

• Tworzenie, edycja i usuwanie typów jednostek organizacyjnych (firma, dział, redakcja itp.) • Tworzenie, edycja i usuwanie jednostek organizacyjnych wybranego typu • Tworzenie, edycja i usuwanie stanowisk przypisanych do wybranych typów jednostek or-ganizacyjnych • Zarządzanie uprawnieniami w zależności od typu jednostki, jednostki organizacyjnej i sta-nowiska • Dodawanie, edycja i usuwanie użytkowników systemu • Nadawanie uprawnień użytkownikom na bazie stanowiska i jednostki organizacyjnej

Moduł informacyjny

• Lista wiadomości • Podgląd wiadomości • Edytor wiadomości • Zarządzanie wiadomościami • Dodatkowe funkcje panelu roboczego • Wyszukiwarka pełnotekstowa • System akceptacji

Moduł integracji

• Oprogramowanie importujące depesze, umożliwiające automatyczne pobieranie depesz wraz z załącznikami i newsów do systemu z różnych źródeł: PAP, IAR, Poczta e-mai, Kanały RSS, FTP, Rest API • Obsługa skrzynki Kontakt24 • Automatyczne kasowanie załączników z wiadomości w wybranych katalogach • Eksportowanie załączników wideo do serwisu YouTube • Eksportowanie plików dźwiękowych do katalogów emisyjnych lub serwer FTP w wybranym formacie, np. S48. • Integracja ze stroną www (np. WordPress) • Eksport depesz do mediów społecznościowych

Prompter

• Podgląd dziennika informacyjnego oraz odtwarzanie dołączonych dźwięków • Dżinglownica, możliwość odtwarzania dżingiel start/ dżingiel stop oraz podkładu • Szybka edycja dziennika z poziomu promptera • Dedykowana aplikacja (nie web).

Edytor dźwięku

• Jednościeżkowy edytor oparty w całości o technologię web • Nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych pluginów, działa w każdej popularnej przeglądarce • Obsługa popularnych formatów dźwiękowych • Popularne operacje i filtry - cisza, zmiana głośności, wycinanie/wstawiania, fade in/out • Normalizacja

Galeria