Newsroom

G-NEWS Newsroom to system informatyczny przeznaczony dla dziennikarzy umożliwiający zarządzanie wiadomościami tekstowymi i multimediami oraz wspomagający pracę rozgłośni radiowej w zakresie zbierania, zarządzania, publikowania informacji oraz przygotowaniu, emisji audycji i dzienników informacyjnych.

Moduł administracyjny

• Tworzenie, edycja i usuwanie typów jednostek organizacyjnych (firma, dział, redakcja itp.) • Tworzenie, edycja i usuwanie jednostek organizacyjnych wybranego typu • Tworzenie, edycja i usuwanie stanowisk przypisanych do wybranych typów jednostek or-ganizacyjnych • Zarządzanie uprawnieniami w zależności od typu jednostki, jednostki organizacyjnej i sta-nowiska • Dodawanie, edycja i usuwanie użytkowników systemu • Nadawanie uprawnień użytkownikom na bazie stanowiska i jednostki organizacyjnej

Moduł informacyjny

• Lista wiadomości • Podgląd wiadomości • Edytor wiadomości • Zarządzanie wiadomościami • Dodatkowe funkcje panelu roboczego • Wyszukiwarka pełnotekstowa • System akceptacji

Moduł integracji

• Oprogramowanie importujące depesze, umożliwiające automatyczne pobieranie depesz wraz z załącznikami i newsów do systemu z różnych źródeł: PAP, IAR, Poczta e-mai, Kanały RSS, FTP, Rest API • Obsługa skrzynki Kontakt24 • Automatyczne kasowanie załączników z wiadomości w wybranych katalogach • Eksportowanie załączników wideo do serwisu YouTube • Eksportowanie plików dźwiękowych do katalogów emisyjnych lub serwer FTP w wybranym formacie, np. S48. • Integracja ze stroną www (np. WordPress) • Eksport depesz do mediów społecznościowych

Prompter

• Podgląd dziennika informacyjnego oraz odtwarzanie dołączonych dźwięków • Dżinglownica, możliwość odtwarzania dżingiel start/ dżingiel stop oraz podkładu • Szybka edycja dziennika z poziomu promptera • Dedykowana aplikacja (nie web).

Edytor dźwięku

• Jednościeżkowy edytor oparty w całości o technologię web • Nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych pluginów, działa w każdej popularnej przeglądarce • Obsługa popularnych formatów dźwiękowych • Popularne operacje i filtry - cisza, zmiana głośności, wycinanie/wstawiania, fade in/out • Normalizacja

Galeria

Zrzut ekranu 2017-10-18 o 12.22.56
Zrzut ekranu 2017-10-18 o 12.22.19
Zrzut ekranu 2018-10-24 o 13.40.44
Zrzut ekranu 2018-10-24 o 13.43.18
prompter 6
Prompter 4