FUNDUSZE EUROPEJSKIE

G-News Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „G-News – kompleksowy system usprawniający pracę redakcji informacyjnych i newsroomów.” w ramach działania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:
Celem projektu jest uzyskanie stabilnego rozwoju nowego przedsiębiorstwa działającego na obszarze Polski Wschodniej oraz skuteczne wdrożenie efektu projektu, którym jest stworzenie w pełni funkcjonalnego systemu gotowego do pełnej komercjalizacji na podstawie posiadanego MVP oraz uwag i wskazówek zebranych od klientów testowych.

Planowane efekty:
Projekt zakłada stworzenie i sprzedaż innowacyjnego, kompleksowego systemu webowego usprawniającego pracę redakcji informacyjnych oraz newsroomów w rozgłośniach radiowych, serwisach informacyjnych, rozgłośniach i portalach internetowych, itp. Główne funkcjonalności systemu G-News:
1. Zarządzanie użytkownikami.
2. Agregacja źródeł informacji, np. PAP, IAR, email, RSS, światowe agencje informacyjne.
3. Katalogowanie, wyszukiwanie, filtry.
4. Edycja, tworzenie, publikacja nowych depesz.
5. Obsługa multimediów.
6. Dostępność w chmurze webowej.

Wartość projektu: 978 443,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 799 595,00 zł